Wat is Gestalttherapie?2018-09-20T15:00:57+00:00

Samen op weg naar verdere groei en ontplooiing

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie. Het helpt mensen die zijn vastgelopen om weer in beweging te komen. Een belangrijk uitgangspunt in deze therapie is het geloof in het vermogen van ieder mens om te groeien en zich te ontwikkelen. Als er problemen ontstaan in een mensenleven ziet de gestalttherapie dit niet als een teken van ziekte, maar als een mogelijkheid tot nieuwe stappen en groei. In gestalttherapie word je daarom niet alleen uitgenodigd om te gaan onderzoeken hoe je vastloopt, maar ook om te kijken waar je mogelijkheden liggen. Zo kan er weer beweging ontstaan.

Een kijkje over de schutting
In gestalttherapie gaat niet om het afleren van ‘ongewenst’ gedrag maar om het doorbreken van patronen die je afhouden van ander gedrag. Daarbij is het belangrijk om niet alleen te kijken naar je eigen gevoelens, gedachten en ideeën, maar om ook te kijken naar je context. Dat is een kijkje over de schutting van je eigen ‘ik’, naar de anderen om je heen. Relaties met andere mensen spelen een rol in het in standhouden van patronen. Daarom onderzoek je in gestalttherapie hoe je je verhoudt tot andere mensen. De relatie zoals die zich ontwikkelt tussen cliënt en therapeut kan gebruikt worden als oefenterrein.

Hier en nu
Al het genoemde ‘onderzoeken’ gebeurt in het hier en nu. Wat leeft op dit moment wordt als startpunt voor de therapiesessie gekozen. Het verleden komt slechts aan bod als het nog steeds een rol speelt in het heden. Leven in het hier en nu klinkt simpel, maar is moeilijk. Steeds zijn we tien stappen verder of twintig stappen achter bij wat er gebeurt. Toch is kiezen alleen in het ‘nu’ mogelijk.

Gewaarzijn
Het belangrijkste middel tot verandering en beweging ligt volgens de gestalttherapie in het verkennen van je gewaarzijn. Wat denk ik? Wat voel ik? Wat wil ik? Wat vermijd ik? Wat speelt zich af in mijn lichaam? Wat gebeurt er in de wereld om mij heen?. Gewaarzijn is wakker zijn. Weten wat er speelt en daar zelf een positie in kiezen. Als je meer gewaarzijn hebt, verhoogt dat het aantal mogelijkheden om met problemen om te gaan.

Het experiment
Gestalttherapie beperkt zich niet tot praten over jou of je problemen. Je wordt ook uitgenodigd om met je gedrag te experimenteren. Het bijvoorbeeld erger te maken, of eens iets anders uit te proberen. Ook dit heeft als doel het vergroten van gewaarzijn over jezelf en de wijze waarop je jezelf, anderen en je problemen tegemoet treedt. De middelen die hiervoor gebruikt worden liggen uiteen van rollenspel tot tekenen, verhalen maken, enz. Alles kan leiden tot een experiment en alle middelen kunnen daarvoor ingezet worden. De uitkomst van een experiment ligt nooit vast; het is een zoektocht van therapeut en cliënt samen.

Verantwoordelijkheid
Tot slot is het nemen van verantwoordelijkheid een belangrijk element in gestalttherapie. Niet in de zin van ‘verantwoording afleggen’, maar als ‘ het vermogen tot antwoorden’. Ieder mens vindt zijn eigen antwoorden op levensvragen en problemen. Je bent niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen of omstandigheden die zich voltrekken buiten jezelf om. Je bent wel verantwoordelijk voor de wijze waarop je met deze gebeurtenissen omgaat. In gestalttherapie word je geholpen bij het gaan dragen en nemen van verantwoordelijkheid, zodat je minder het gevoel zult hebben dat dingen je ‘overkomen’.