Wat is EFT?2018-09-25T09:19:55+00:00

Emotionally Focused Couple Therapy

Sue Johnson: “In romantische liefde draait alles om hechting en emotionele banden. Het gaat over onze ingebakken behoefte aan iemand op wie we kunnen vertrouwen, een geliefde die troost en een betrouwbare emotionele verbondenheid kan bieden. EFT richt zich op het smeden ene versterken van die emotionele band tussen partners en wel door sleutelmomenten te identificeren en te transformeren die een volwassen liefdevolle relatie bevorderen: open staan en ontvankelijk zijn voor elkaar, op elkaar afgestemd.

EFT heeft een sterk positief effect op de verbondenheid in een partner-relatie.

De stabiliteit van de resultaten van de therapie is sterk. Ze laten zien dat er na therapie heel weinig terugval is.

EFT is effectief bij diverse paren, ook bij psychische of lichamelijke klachten.

EFT staat voor emotionally focused therapy: een op emoties gerichte manier van werken met (echt)paren. Paren die merken dat het in hun relatie niet meer loopt zoals ze het graag zouden willen. Koppels die zich telkens terugvinden in een negatieve en destructieve manier van omgaan met elkaar. Vaak gebeurt het dan dat partners elkaar kwetsen, gekwetst worden, of elkaar in ruzies de meest vreselijke dingen naar het hoofd slingeren.

Of partners die juist afstand hebben genomen van elkaar, die elkaar niets meer te zeggen lijken te hebben.

Wat kan EFT dan betekenen?
Emotionally focused therapy helpt om een overheersende negatieve spiraal tussen paren te ondervangen en veranderen door zich te richten op de sterke emoties van hechting en liefde die een zo belangrijke rol spelen in dergelijke spiralen. Want wat anders dan deze sterk verbindende emoties maken dat ruzies over een rondslingerende sok, een bepaalde manier van parkeren of het klassieke tandpastadopje zoveel impact hebben?

Naast emoties spelen niet alleen zichtbaar geuite boodschappen een rol in een dergelijk negatief patroon, ook de manier waarop partners over zichzelf en over de ander denken en overtuigd zijn van de bedoelingen van hun partner. Bij EFT zoeken stellen samen met de therapeut uit welke onderdelen belangrijk zijn in hun eigen negatieve cirkel en wat hen tegenhoudt in het maken en behouden van contact, van een veilige verbinding met hun partner. Een dergelijke vertrouwde en liefdevolle relatie krijgen, onderhouden en daarmee behouden kost aandacht en moeite – maar is zeker niet onmogelijk.

EFT helpt mensen banden weer aan te trekken en te werken aan een hechte relatie. Een hechte relatie betekent: een gevoel van vertrouwen, de zekerheid dat er iemand voor je is en dat jij belangrijk bent voor de ander. Een hechte relatie is een stevige basis om de wereld vanuit tegemoet te kunnen treden en is een rustige en veilige haven om naar terug te keren en nieuwe energie op te doen. In een hechte relatie kunnen partners problemen oplossen en meningsverschillen of ruzies beslechten.

Ontwikkeling EFT
EFT is doorontwikkeld door Professor, dr. Sue Johnson nadat zij samen met dr. Les Greenberg de grondbeginselen voor deze manier van werken had gelegd rond 1980. Greenberg werkte ook als Gestalttherapeut en de invloeden van de Gestalt zijn duidelijk merkbaar.
EFT is één van de weinige methodes die ontwikkeld is voor partnerrelatietherapie. Direct aan het begin van het ontstaan van EFT is er onderzoek gedaan naar de effecten van deze methode en de onderzoeken gaan door. Inmiddels zijn er ruime onderzoeksgegevens die de positieve effecten van emotionally focused therapy onderstrepen.

Algemene publicaties: