Vos-Boven2018-10-02T15:03:59+00:00

Wie is José Vos-Boven

José Vos-Boven is opgeleid als Gestalttherapeut aan de Middlesex University te Londen en de Nederlandse Stichting Gestalt in Amsterdam. Zij volgde de Mastersopleiding in Gestalttherapie, omdat zij enerzijds geboeid is door de krachtige methodiek en anderzijds ervan overtuigd is dat mensen zichzelf en hun relatie, onder begeleiding, weer kunnen herstellen.

Na een start in de psychologie en het Academisch Ziekenhuis te Groningen heeft zij jaren gewerkt als Human Resources deskundige bij verschillende bedrijven. Sinds 2001 heeft zij zich bekwaamd in het begeleiden van mensen als Gestalttherapeut (psychotherapie) en als coach.

Aanvullende opleidingen: relatietherapie volgens het Cape Cod model en de EFT, Emotionally Focused Couple Therapie van Sue Johnson.

José Vos-Boven is Gecertificeerd Gestalttherapeut en lid van de beroepsorganisatie NVAGT, de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie. Zij werkt volgens de Ethische gedragscode en het Klachtenreglement van de NVAGT. Tevens is zij aangesloten bij de Europese beroepsvereniging voor Gestalttherapie, de EAGT.

Voor (Gestalt)therapeuten en (Gestalt)coaches is zij bevoegd om als supervisor werkzaam te zijn. Daarvoor is zij bij de NVAGT erkend en tellen de uren die je met mij spreekt mee voor je herregistratie.

Ook is zij geregistreerd met het European Certificate of Pychotherapy (ECP)  bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP).

Indien gewenst kunnen we ook Engels of Duits als voertaal gebruiken.

AGB code zorgverlener 90-033358      AGB code praktijk 90-012318
AGB code zorgverlener 94-010801     AGB code praktijk 94-58777
Lid  NVAGT en EAGT als Gecertificeerd Gestalttherapeut (www.nvagt-gestalt.org)
NAP registernummer: 503 (www.nap-psychotherapie.com )