Scheiding: het nahuwelijk2018-09-20T14:54:42+00:00

Het nahuwelijk: je emoties verwerken én kinderen heb je altijd samen

  • Hoe ga je om met elkaar als de scheiding een onontkoombaar is?
  • Hoe ga je samen om de kinderen?
  • Heb je de verdeling van verantwoordelijkheden goed geregeld?
  • Kun je het contact met de school goed met elkaar bespreken?
  • Weet je welke pijn je kinderen ‘verbijten’?
  • Weet je hoe jullie daar het beste mee om kunnen gaan?

Dit zijn onderwerpen uit het Ouderschapsplan, dat als het besluit tot echtscheiding in de lucht hangt of als je het al hebt genomen, gemaakt moet worden. Sinds maart 2009 is het wettelijk verplicht geworden zo’ n plan te maken.

Onder onze begeleiding kun je een Ouderschapsplan maken en zorgen we ervoor dat zowel jullie als jullie kinderen zo positief mogelijk met de scheiding om kunnen gaan.