Leiding geven aan professionals en de nieuwe generaties

Zijn en reflectie?

Managen van professionals
In het Tijdschrift voor Coaching van juni jl wordt Prof. Mathieu Weggeman geïnterviewd over hoe leiding te geven aan professionals. de titel van het stuk is: Ben er en wees wakker! De rode draad in het artikel is dat naar zijn stellige overtuiging het Rijnlandse model (organisatiemodel) toegepast moet worden voor succesvolle sturing aan professionals. In het Rijnlandse model werken mensen samen op basis van shared values waardoor ze een gevoel van belonging krijgen. Mensen kunnen zich daardoor identificeren met de onderneming en zich thuis voelen. Er wordt gewerkt met een collectief doel en een gezamenlijke ambitie. De beste werknemer is niet degene die de meeste omzet binnenhaalt maar er wordt gekeken naar wie de klus het beste kan klaren. Weggeman heeft al sinds jaar en dag de mening dat controle en regels zoals in het Anglo-Amerikaanse model toegepast worden averechts werken bij het managen van professionals.

De behoeften van de jonge generaties

De nieuwe generaties zijn volgens mij te vergelijken met professionals. Zij zijn degenen die de klus met elkaar en zélf willen klaren. Nog even een opfrisser:

Generatie Y: 1980-1990

 • Wil gezonde balans tussen werk en privé
 • Heeft ruimte en aandacht voor iedereen
 • Wil gelijkheid
 • Is gewend om veel aandacht te krijgen
 • Is sociaal en zeer vertroebeld

Generatie 1991-nu

 • Zij groeien op in de digitale informatiemaatschappij en zijn continu online
 • Ze zijn niet individueel maar collectivistisch ingesteld
 • Het zijn Multitaskers
 • Zijn netwerkers
 • Zijn slim en sociaal
 • Authentiek leven is van groot belang

Welke stijl van leidinggeven is succesvol?

Bij mijn oud-werkgever HayGroup werkten we in managementprogramma’s met zes verschillende stijlen van leidinggeven. Twee daarvan zijn van groot belang voor medewerkers in onze huidige organisaties namelijk:

– gezaghebbende stijl
– coachende stijl

De gezaghebbende stijl geeft richting aan de organisatie of groep en draagt een visie of missie uit. En dat is nodig voor de professional en de jonge generaties. Zij willen de richting van de manager horen en het daarna zelf of in hun netwerk uitzoeken.
De coachende stijl geeft ruimte aan talenten en ontwikkelt medewerkers op basis van competenties. Coachen betekent de behoefte van je medewerker onderzoeken en hem begeleiden daar waar nodig.
Voor een coachende stijl van leidinggeven is nodig dat je als manager in het hier en nu kunt werken, met andere woorden kunt zijn. Met je volledige aandacht gericht op degenen met wie je praat. Het kunnen reflecteren op je eigen gedrag en dat van je medewerker is één van de essentiële onderdelen van coachend leidinggeven. En dat is wat wij niet leren in de opleidingen die we volgen. Het is niet voor niets dat Mindfulness, yoga en meditatie een grote vlucht nemen. Het zijn methoden om in het hier en nu te zijn en te leren stil staan bij dat wat er is.
Leren reflecteren is dus één van de belangrijkste vaardigheden van de coachende manager. Als hij zelf kan reflecteren is hij ook in staat in coaching zijn professionals of jongere medewerkers te begeleiden. De reflectiespiraal van Korthagen (in Reflecteren de basis geschreven door Mirjam Groen) geeft vijf fasen aan die je moet doorlopen:

1. Handelen/ervaring opdoen
2. Terugblikken
3. Formuleren van aspecten die belangrijk zijn
4. Alternatieven ontwikkelen en daaruit kiezen
5. Uitproberen

In mijn coachpraktijk merk ik bij nagenoeg elke coachee hoe belangrijk het is om in het hier en nu te kunnen zijn en te kunnen reflecteren. Dat zijn twee vaardigheden die wij gemiddeld niet leren in onze opleidingsweg. En dat is één van de sterke kanten van externe coaching. Coachees die door José Vos-Boven gecoacht worden leren reflecteren en in het hier en nu te zijn.

Vos~Boven Coaching for growth is sparringpartner voor managers, professionals en ondernemers bij de uitvoering van zakelijke doelstellingen. Persoonlijke en zakelijke groei is daarbij altijd ons uitgangspunt.

By |2018-09-20T14:09:43+00:00september 5th, 2018|Food for Growth|Reacties uitgeschakeld voor Leiding geven aan professionals en de nieuwe generaties