Intervisie: een effectieve en efficiënte manier om te leren?

Nu de recessie nog steeds ons dagelijkse leven beheerst is de vraag gerechtvaardigd hoe we zonder teveel out of pocket kosten te creëren toch kunnen blijven leren. Een al langere tijd en veel gebruikte methode is Intervisie.

Intervisie is een werkwijze waarbij gelijken in een groep met elkaar over werkproblemen spreken volgens een vastgestelde structuur met de bedoeling doelgericht van elkaar te leren. Intervisie is gericht op het ontwikkelen van het zelfsturend vermogen ten aanzien van leren en groei in het werk. Intervisie biedt de mogelijkheid te reflecteren op je professionele handelen en wel in het bijzonder op de persoonlijke achtergronden van waaruit je handelt of keuzes maakt. Door meer zicht te krijgen op je eigen stijl wordt de kwaliteit van je handelen verhoogd. Er bestaan verschillende vormen van intervisie. En afhankelijk van de vraag wordt voor de meest passende methode gekozen.

Voor wie?

Intervisie is een werkvorm die voor zelfstandig opererende professionals of managers een uitgelezen manier is om samen en van elkaar te leren. Managers die bijvoorbeeld in gelijksoortige functies werken hebben vaak verschillende achtergronden en meer of minder werkervaring. Het spreekt voor zich dat in een veilige omgeving vraagstukken uit het werk onderling uitgewisseld kunnen worden, waardoor het zelfsturend vermogen toe kan nemen. En dit zelfde geldt natuurlijk voor professionals die soortgelijke functies vervullen; zoals HR adviseurs, verpleegkundigen, artsen, juristen, rechercheurs etc.

Hoe werkt het?

Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers, die door de intervisiebegeleider gefaciliteerd wordt. Een intervisiebijeenkomst duurt afhankelijk van het aantal deelnemers 2,5-3 uur.
De bijeenkomsten vinden eens per 6 weken plaats gedurende minimaal een jaar. Gerekend moet worden met 6-8 bijeenkomsten in een kalenderjaar. Vos~Boven Gestalttherapie for growth is sparringpartner voor managers, professionals en ondernemers bij de uitvoering van zakelijke doelstellingen. Persoonlijke groei is daarbij altijd ons uitgangspunt.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

By |2018-09-20T14:10:08+00:00september 5th, 2018|Food for Growth|Reacties uitgeschakeld voor Intervisie: een effectieve en efficiënte manier om te leren?