Het Nieuwe Werken en de generaties Y en Einstein

Een contradictio in terminis?

Twee onderwerpen die de HR agenda sinds enige tijd beheersen zijn Het Nieuwe Werken en de jongere generaties. In deze Food for growth gaat het over het spanningsveld waarin de generaties Y en Einstein terecht komen als uw organisatie Het Nieuwe Werken wil introduceren.

Het Nieuwe Werken (HNW)

HNW wordt omschreven als het plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van kantoorwerkzaamheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ICT toepassingen zoals laptop, smartphone, etc. Veel bedrijven blijven steken in het alleen organiseren van technische oplossingen. Een onderzoek uit 2011 van Credo Consultancy (HR Praktijk 16 november 2011) maakt duidelijk dat zowel medewerkers als leidinggevenden matig tevreden zijn over de invoering.

Als u de invoering van HNW wilt laten slagen dan is volgens hen aandacht nodig voor vijf peilers:
1. Strategie
Er zijn heldere doelstellingen en resultaatafspraken nodig op alle niveaus.
2. Leiderschap
Medewerkers hebben meer dan ooit inspiratie en betrokkenheid van hun leiders nodig, naast dat de leider hen vertrouwen schenkt en kan loslaten.
3. Cultuur
Openheid, teamwork, resultaatgerichtheid en flexibiliteit zijn nodig.
4. Professionaliteit
Medewerkers dienen over veel expertise te beschikken, zelfstandigheid en het vermogen om samen te werken.
5. ICT/huisvesting
De digitalisering en ICT middelen zijn perfect geregeld en er zijn adequate werkplekken en ontmoetingsplaatsen gecreëerd.

Voor en nadelen van HNW

De voordelen zijn:

 • Kostenbesparing op kantoorruimtes en werkplekken van ongeveer 30%
 • Reiskosten en reistijd dalen fors
 • Flexibel kunnen inspelen op af- en toename van personeel
 • Digitalisering van alle informatie
 • Productiviteit neemt met 25% toe
 • De hiërarchie krijgt een andere inhoud: de jonge generatie vindt de vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid pluspunten en komt graag bij zo’n bedrijf werken.
 • Balans werk en privé beter inhoud kunnen geven

De nadelen zijn:

 • Minder betrokkenheid bij elkaar als collega’s en bij de manager
 • Geen eigen plek meer waardoor de organisatie weinig binding creëert
 • Coördinatie, onderlinge affiniteit en vertrouwen zijn lastiger te realiseren als werknemers (een deel van hun tijd) thuis werken
 • Het contact met collega’s wordt er niet beter op. Voor 63 % van de werknemers is dit zelfs een reden om lekker op kantoor te blijven
 • Uit TNO-onderzoek blijkt dat thuiswerkers vaker in de knel komen met hun tijd dan traditionele werknemers
 • Het is onduidelijk of de resultaten van thuiswerken echt beter zijn, zeker wanneer het om creatieve en innovatieve ideeën gaat. Die ontstaan namelijk eerder bij de koffiemachine op kantoor dan bij het Senseo-apparaat thuis
 • Recent onderzoek toont aan dat de vrijheid van thuis werken een daling van de leercurve tot gevolg heeft

De behoeften van de jonge generaties

Generatie Y: 1980 – 1990

 • Wil gezonde balans tussen werk en privé
 • Heeft ruimte en aandacht voor iedereen
 • Wil gelijkheid
 • Is gewend om veel aandacht te krijgen
 • Is sociaal en zeer vertroeteld

Generatie Einstein: 1991 – nu

 • Zij groeien op in de digitale informatiemaatschappij en zijn continu online
 • Ze zijn niet individueel maar collectivistisch ingesteld
 • Het zijn multitaskers
 • Zijn netwerkers
 • Zijn slim en sociaal
 • Authentiek leven is van groot belang
 • Op het eerste oog lijkt HNW goed te passen bij deze groepen, immers veel van hun behoeften lijken te passen bij de vrijheid en gelijkheid die HNW biedt. Echter zij hebben behoefte aan een sociale omgeving waarin zij volop kunnen leren. Ze hebben hun (oudere) collega’s wel degelijk nodig om zich te ontwikkelen.

De gevolgen voor leiderschap

Uw leiders zullen meer dan ooit in staat moeten zijn hun medewerkers te binden en te boeien. Dat geldt in HNW zowel voor de jongere als de oudere generatie.
Ouderen gaan een transformatie door van een eigen kamer en dagelijkse sociale contacten naar een gedeelde flexibele werkplek en minder vis à vis contact.
De jongere generatie krijgt energie van inspirerende leiders, feedback en afwisseling. Het organiseren van bijeenkomsten waar men elkaar ziet en spreekt om de overdracht van kennis en kunde te waarborgen zijn belangrijke aandachtspunten in het werken met jongeren. De Generatie Y heeft behoefte aan veel sociale aandacht, waar telefoon- of mailcontact niet toereikend genoeg voor is. Tot de Generatie Einstein horen de ‘digitalen’ in onze maatschappij. Zij zullen HNW makkelijk adopteren. Hun collectivistische aard en sociale inslag zullen een beroep doen op uw aandacht voor het geheel van bijvoorbeeld het team waarin gewerkt wordt.
Op zich geven deze overwegingen geen nieuwe invulling aan uw taak als leider, echter de focus zal wel verlegd worden naar het creëren van onderlinge verbanden, waardoor coaching van uw team nadrukkelijker van u gevraagd wordt.

Vos~Boven Coaching for growth is sparringpartner/coach voor managers, professionals en ondernemers bij het ontwikkelen van visie en strategie en de uitvoering daarvan. Persoonlijke groei en/of groei van uw business is daarbij altijd ons uitgangspunt. Wij zijn gespecialiseerd in individuele en teamcoaching.

By |2018-09-20T14:09:50+00:00september 5th, 2018|Food for Growth|Reacties uitgeschakeld voor Het Nieuwe Werken en de generaties Y en Einstein