Economische recessie!?

Authentieke leiders helpen greep op de toekomst te krijgen.

Futuroloog en management consultant Theodore Modis laat in zijn boek: Greep op de toekomst. Inzicht in bedrijfscycli als basis voor succesvol management in een veranderende omgeving, zien hoe managers op voorhand kunnen inschatten hoe hun bedrijf zich zal ontwikkelen. Via zijn organisatie Growth Dynamics is fundamenteel onderzocht hoe groei en concurrentie zich in de loop der tijd ontwikkelen, en wat leiders wel of niet kunnen doen.

Winter, lente, zomer en herfst

Niets groeit vanzelf en zeker niet eindeloos. Net als in de natuur zijn er ook bij bedrijfsmatige groei vier seizoenen te onderscheiden: winter, lente, zomer en herfst. Dat geldt ook voor het juiste managementbeleid. Het herkennen van deze vier seizoenen van de bedrijfscyclus geeft zicht op de tijdige ontwikkeling van vervangingsproducten (lente), op het maximale productietempo (zomer), op de lancering van vervangingen (herfst) en op de selectie van het beste vervangingsproduct (winter). In de winter is de winst het laagst, in de zomer het hoogst. In de winter zijn specialisten nodig voor fundamentele veranderingen, in de zomer trekken generalisten de kar van het vernieuwde en bloeiende bedrijf.

In veel Nederlandse sectoren en bedrijven lijkt anno 2009 de winter aan te breken, vermoedelijk een strenge winter want samenvallend met een wereldwijde economische winter. De winter biedt bij uitstek de mogelijkheid van een opwaartse groeistap. Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Paradigma

In de natuur gaan seizoenen vanzelf in elkaar over, in de markt zijn mensen geneigd om in te grijpen, soms opbouwend, soms niet zo opbouwend. Een bedrijf kan zich pas vernieuwen wanneer de veranderingen zo ingrijpend zijn dat er in feite een andere onderneming ontstaat. Misschien moet er gekeken worden naar elke afdeling afzonderlijk, elke functie, dienst of zelfs naar elk product. Dit heeft veel weg van een paradigmaverschuiving, een overstap naar een ander spel, een nieuwe verzameling regels als het ware. En iedereen in het bedrijf moet mee veranderen. Welke condities zijn daarvoor nodig?

Joel A. Barker schrijft in Paradigma’s. Mentale modellen voor de toekomst, dat managers doorgaans werken binnen een geldig paradigma. Het veranderen van paradigma’s vraagt om leiders. Zij schatten risico’s intuïtief in, raken tijdig overtuigd dat het noodzakelijk is om van paradigma te veranderen en geven anderen de moed om hen te volgen.

Authentiek leiderschap

In de vorige Food for growth heb ik de nadruk gelegd op authentiek leiderschap. Organisaties hebben baat bij authentieke leiders, die weten wie zij zijn, waar zij voor staan en hoe ze anderen kunnen beïnvloeden. Als uw organisatie zich in de winter bevindt, vraagt dat om authentieke leiders, immers zij zullen hun nek uitsteken en nieuwe wegen in durven slaan. Een leider innoveert, houdt de lange termijn in de gaten, richt zijn blik op de horizon en stelt de status quo ter discussie.

Een leider is iemand die jij volgt naar een plaats waar je uit jezelf niet heen zou gaan.

Vos~Boven Coaching for growth coacht uw managers in de ontwikkeling van Authentiek Leiderschap waardoor zijn/haar resultaten zichtbaar zullen toenemen in het belang van de organisatie.

 

 

By |2018-09-20T14:10:30+00:00september 5th, 2018|Food for Growth|Reacties uitgeschakeld voor Economische recessie!?