Dertigers Dilemma

In vakbladen voor HR Management, maar ook in de media kunnen we steeds vaker kennisnemen van de dilemma’s die dertigers hebben. Inmiddels spreken we van een quarterlife crisis.

De dertiger

Dertigers hebben in hun opvoeding en hun schoolopleiding vooral geleerd om zichzelf te ontwikkelen; het ging om hen als individu. In kringgesprekken werd gevraagd of je het leuk vond en iedereen werd gehoord.

De gestegen welvaart heeft ervoor gezorgd dat in hun jeugd nagenoeg alles mogelijk was: vakanties, mooie kleren, computers etc. Dertigers zijn opgegroeid in een wereld waarin de maatschappelijke waarden niet meer door de kerk werden gedomineerd. Hun ouders zijn de generatie uit de flower-powertijd, die zich afgezet hebben tegen de traditionele denkkaders.

Wat is er met de dertiger aan de hand?

Quotes uit verschillende bladen zijn:

  • De huidige dertiger wordt wel een BOF fer genoemd (Journaal). Zij zoeken in hun werk betekenis (B), ontpolooiing (o) en fun (F).
  • De Da Vinci Code en de Celestijnse Beloften beantwoorden aan de honger van een generatie die wel naar geestelijke brandstof zoekt, maar die niet meer wensen te betrekken van kerkelijke instanties (Trouw).
  • “De dertiger wikt en weegt. Is dit het, heb ik het goed gedaan, wil ik hier naartoe, welke kansen laat ik daardoor liggen?” (Marie Claire).
  • “Werkende mensen hebben een chronisch gebrek aan tijd om hun dromen te verwezenlijken.” (HR praktijk)
  • “Wij zijn opgevoed met het idee dat we moeten scoren, maar dat bereiken blijkt in de praktijk helemaal niet zo simpel” (PW).

Consequenties HR management?

Wat heeft dit voor consequenties voor uw HR Management? De aandacht van HR zal moeten verschuiven van groepsgerichte training, opleiding en scholing naar op de individu toegesneden coaching, mentoring, intervisie en taakroulatie. Ook een ontwikkelassessment die de eerste stap op de weg van zelfontwikkeling is, zal helpen in de begeleiding van de dertiger.

Het gaat om de vraag of u in staat bent deze specifieke groep te boeien en daardoor ook aan u weet te binden in een arbeidsmarkt die krap blijft.

Individuele coaching zoals loopbaanorientatie en persoonlijke coaching zijn vormen waarmee u uw dertigers individueel kunt (laten) begeleiden. Uit ervaring met deze groep is gebleken dat vragen over work-life balance, de volgende stap in de carriere, reflectie op de invulling van de carriere tot nu toe, etc. in indviduele coaching snel opgeslot worden. Een tevreden medewerker is het resultaat.

Vos-Boven Coaching for growth kan een op maat gemaakt traject aanbieden voor uw dertigers.

By |2018-09-20T14:10:59+00:00september 4th, 2018|Food for Growth|Reacties uitgeschakeld voor Dertigers Dilemma