De mythe van succes en geluk!

In uiteenlopende bladen zijn de afgelopen jaren artikelen gewijd aan het onderwerp Geluk. Welk belang heeft u als werkgever bij gelukkige medewerkers? Het Financieele Dagblad (FD) van 29 december 2007 schrijft in ‘De sleutel tot gelukkig zijn’ het volgende: geluk bevordert de gezondheid, gelukkige werknemers zijn creatiever en sneller in hun werk, zij hebben een beter immuunsysteem en leven 8 jaar langer.

De jacht op geluk

In Elsevier 17 juni 2006 beschrijft Darrin McMahon de historische ontwikkeling van geluk in De jacht op het geluk:

  • Grieken: het lot bepaalt alles; geluk is iets dat mensen overkomt
  • Christendom: het verloren paradijs en een blik vooruit op het moment waarop God zijn koninkrijk zou herstellen. Iedereen hoorde zo goed als hij kon zijn last te dragen terwijl hij moed mag putten uit de belofte van verlossing en toekomstig eeuwig geluk.
  • Onze tijd: zoektocht naar persoonlijk welbevinden de moderne mens raakt geobsedeerd door geluk. Het symbool van onze tijd is de smiley Smile. De volmaakte belichaming van de wens zich goed te voelen. Waarom welvaart onglukkig maakt Roos Vonk beschrijft in:

Waarom welvaart ongelukkig maakt

Waarom welvaart ongelukkig maakt in Psychologie juli/augustus 2007 twee soorten van geluk:

  • hedonisch geluk: ‘hebben’, we ontlenen ons geluk aan iets wat we hebben bereikt of willen bereiken en dat buiten ons ligt.
  • Eudaimonisch geluk: ‘zijn’, geluk vinden in het simpele feit dat we leven, ademen, werken. Het leven is het doel en niet het leveren van een prestatie.

Trouw zijn aan jezelf. Omstandigheden bepalen slechts 10 procent van ons geluksniveau; 50% is genetisch bepaald en de rest wordt bepaald door onze eigen houding. Onderzoek laat zien dat gelukkige mensen meer aandacht besteden aan wat wél goed is, dat ze beter kunnnen relativeren als het tegenzit en tegenslag sneller accepteren.

State of mind

Lyubomirsky geeft in het FD van 29 december 2007 aan, dat geluk is een state of mind is, die uit drie elementen bestaat:

  • dankbaarheid voor het verleden
  • optimisme over de toekomst
  • tevredenheid met het heden

Geluk, een kwestie van beleid

Ruut Veenhoven schrijft over Geluk, een kwestie van beleid in het FD van 9 juni 2007:
Het geluk van mensen stijgt wel degelijk verder met de welvaart. Echter, rijkdom speelt geen belangrijke rol in het geluk van mensen. Inkomen verklaart slechts zo’n 5 procent van de verschillen in geluk tussen Nederlanders.

Er is een duidelijke relatie tussen vrijheid en geluk. Dit betekent niet dat we direct in het leven van mensen moeten ingrijpen, maar mensen helpen om stevig in het leven te staan en goed te begrijpen hoe ze wat aan hun eigen geluk kunnen toevoegen, desnoods met een coach of therapeut kan geen kwaad.

Doen!

Vos~Boven Gestalttherapie for growth kan uw medewerkers coachen in de ontwikkeling van een gelukkiger en succesvol leven als medewerker en mens.

By |2018-09-20T14:10:46+00:00september 4th, 2018|Food for Growth|Reacties uitgeschakeld voor De mythe van succes en geluk!